Email (*)  
Họ tên (*)  
Giới tính (*)
Năm sinh (*)  
Địa chỉ
 
Câu hỏi 1: Nghề nghiệp
Câu hỏi 2: Ông/ bà đã biết gì về "chatbot"?


Câu hỏi 3: Ông/ bà hiểu gì về Chatbot?Câu hỏi 4: Ông bà thấy những lợi ích gì khi sử dụng Chatbot?
Câu hỏi 5: Ông bà thường tương tác Chatbot qua giao diện của các ứng dụng/ mạng xã hội nào?
Câu hỏi 6: Ông/ bà có thường xuyên sử dụng (làm) các thủ tục hành chính không?


Câu hỏi 7: Ông/bà thường hay thực hiện các thủ tục hành chính công tại?Câu hỏi 8: Hình thức hỗ trợ, hỏi đáp thông tin về lĩnh vực hành chính công hiện nay Ông/bà thường hay sử dụng?Câu hỏi 9: Các thời điểm bạn cần được hỗ trợ thông tin về hành chính công?


Câu hỏi 10: Thời gian cần được hỗ trợ thông tin về hành chính công trong ngày?


Câu hỏi 11: Các lĩnh vực hành chính công Ông/ bà thường xuyên cần được hỗ trợ thông tin về thủ tục hành chính liên quan?

Câu hỏi 12: Theo Ông/ bà các thủ tục hành chính nào sau đây chính quyền cần thường hỗ trợ thông tin cho người dân?


Khác:
Câu hỏi 13: Ông/ bà thường quan tâm đến các thông tin nào của một thủ tục hành chính?Câu hỏi 14: Ông/bà mong muốn được nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức?


Câu hỏi 15: Ông/bà mong muốn được tiếp nhận thông tin tiến độ/ kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các phương thức?


Câu hỏi 16: Ông/ bà có mong muốn được chính quyền chủ động cung cấp thông tin nào dưới đây?
Khác:
Câu hỏi 17: Những thông tin mà Ông/ bà thường quan tâm khi đến một địa điểm nào đó?
Câu hỏi 18: Những thông tin về các cơ quan hành chính/tổ chức/ trung tâm thương mại Ông/Bà thường quan tâm?


Câu hỏi 19: Những thông tin về giao thông/phương tiện giao thông công cộng Ông/ bà thường quan tâm khi di chuyển đến một địa phương?

Câu hỏi 20: Những thông tin về tình hình dịch bệnh mà bạn cần được cung cấp khi đến một địa phương?
Câu hỏi 21: Những thông tin liên quan đến tài chính Ông/Bà thường quan tâm khi đến một địa điểm?
Câu hỏi 22: Những thông tin về sự kiện Ông/Bà thường quan tâm khi đến một địa phương?Câu hỏi 23: Những thông tin về địa điểm du lịch/ nơi lưu trú mà Ông/ bà thường quan tâm?


Câu hỏi 24: Những thông tin sản phẩm đạt chuẩn OCOP/ đặc trưng của địa phương Ông/Bà quan tâm?
Khác:
Câu hỏi 25: Ông bà mong muốn được hỗ trợ thông tin về Thủ tục hành chính/ các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương qua hệ thống trả lời tự động Chatbot hay không?

Câu hỏi 26: Đề xuất, kiến nghị (nếu có): Ông/ bà có kiến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về việc thúc đẩy sử dụng ứng dụng công nghệ Chatbot để hỗ trợ hỏi đáp trong lĩnh vực hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khác: